Tietosuoja ja käyttöehdot

ETELÄ-SUOMEN LATTIAPINNOITUKSEN REKISTERISELOSTEET

Tervetuloa Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen internet-sivuille! Käyttämällä Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhdessä tai erikseen ”Etelä-Suomen Lattiapinnoitus”) sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja ja yksityisyydensuojaa.

TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Etelä-Suomen Lattiapinnoitus käsittelee henkilötietoa soveltuvan tietosuojalainsäädännön, kuten Euroopan Unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tietosuoja on tärkeää meille, työntekijöillemme, asiakkaillemme, toimittajillemme sekä muille yhteistyötahoille.

Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen tietosuojapolitiikan tavoite on asettaa korkeat ja johdonmukaiset periaatteet sen varmistamiseksi, että työntekijät, asiakkaat, toimittajat sekä muut yhteistyötahot voivat luottaa siihen, että kunnioitamme ja suojaamme heidän tietosuojaansa. Toisena tavoitteena on hallita laki- ja vaatimuksenmukaisuusriskejä sekä tähän liittyviä brändi- ja maineriskejä. Tämä tietosuojapolitiikka ei vaikuta mahdollisten lakien ja viranomaisvaatimusten edellyttämien henkilötiedon keräämiseen ja käyttöön liittyvien tiukempien sääntöjen tai lisäkontrollien toteuttamiseen. Mahdollisissa ristiriitatapauksissa noudatetaan paikallista lainsäädäntöä.

Henkilötiedolla tarkoitetaan Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen tietosuojapolitiikassa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Arkaluonteisella henkilötiedolla tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia henkilötietoja, jotka liittyvät terveyteen, vammaan tai muihin vastaaviin arkaluonteisiin henkilötietoihin.

Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen keräämien henkilötietojen käsittelyä, kuten miten henkilötiedot kerätään ja miten tietoja käsitellään, voidaan lisäksi rajoittaa paikallisessa lainsäädännössä.

Henkilötiedon käsittelyyn liittyvät periaatteet määritellään henkilötietoa koskevissa viranomaisvaatimuksissa, näin Etelä-Suomen Lattiapinnoitus:

 • Kerää ja käsittelee henkilötietoa soveltuvan lainsäädännön mukaisesti
 • Käyttää soveltuvia ja kohtuullisia toimenpiteitä ilmoittaakseen asianomaisille henkilötietojen keräämisestä sekä kuvatakseen mihin henkilötietoja käytetään
 • Tarvittaessa hankkii käyttäjän suostumuksen kerätessään ja käsitellessään henkilötietoja, läpinäkyvyyden ja suostumuksen perumisen mahdollistamiseksi
 • Kerää henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia eivätkä liian kattavia suhteessa tietojen keräämisen tarkoitukseen sekä kerää tietoja vain nimenomaisiin ja lainmukaisiin tarkoituksiin
 • Rajoittaa pääsyä henkilötietoihin vain tahoille ja henkilöille joilla on perusteltu tarve käsitellä tietoa
 • Käsittelee henkilötietoa reilusti ja laillisesti kaikessa toiminnassaan mukaan lukien henkilötiedon siirrot muihin maihin maista josta tiedot on kerätty. Henkilötiedon käsittely on rajoitettu toiminnan tukemiseen, tehokkaaseen asiakkuuden hoitoon ja tarkoituksenmukaiseen kaupalliseen toimintaan
 • Ei säilytä henkilötietoja pidempään, kun tietojen säilyttäminen on välttämätöntä tai tarpeellista liiketoiminnan tukemiseen, tehokkaaseen asiakkuuden hoitoon ja tarkoituksenmukaiseen kaupalliseen toimintaan. Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun ne eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, jotka mahdollistivat tiedon keräämisen tai käsittelyn.
 • Huolehtii henkilötietojen tarkkuudesta ja ajanmukaisuudesta soveltuvilla tavoilla sekä mahdollistaa soveltuvilla tavoilla asianomaisten tieto- ja korjauspyynnöt heitä koskevaan henkilötietoon
 • Luovuttaa henkilötietoa viranomaisille ainoastaan lakiperusteisesti tai asianomaisen suostumuksella
 • Arvioi systemaattisesti tietosuojariskejä jotka liittyvät henkilötiedon keräämiseen, käsittelyyn ja poistamiseen
 • Edellyttää, että palveluntarjoajat tämän politiikan mukaisesti estävät Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen käsittelemän henkilötiedon katoamisen, vuotamisen, valtuuttamattoman pääsyn tai epäsopivan käytön. Edellyttää että kolmannet osapuolet jotka käsittelevät Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen henkilötietoa käsittelevät sitä reilusti ja oikeudenmukaisesti kaikessa toiminnassaan, myös tilanteissa jossa tietoa käsitellään muussa maassa, kun missä sen on kerätty tai saatu
 • Edellyttää, että kaikki työntekijät kunnioittavat henkilötiedon yksityisyyttä

YHTEYSTIEDOT

Etelä-Suomen Lattiapinnoitus on asiakastietojen rekisterinpitäjä. Jos sinulla on tietojen käsittelyyn, näihin käyttöehtoihin tai yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttäi lähettämällä kysymys sähköpostitse asiakaspalvelu@eslattiapinnoitus.fi tai postitse Etelä-Suomen Lattiapinnoitus Faneerinranta, Viilukatu 11 18130 Heinola. Lisätietoja on saatavissa myös Yksityisasiakkaiden rekisteriselosteesta ja Yritysasiakkaiden rekisteriselosteesta.

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA EVÄSTEET

Sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus ei käytä evästeitä käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus ei myöskään yhdistä IP-osoitetta käyttäjään tai kerää mitään tietoja, joista käyttäjän henkilöllisyys selviää suoraan, ellei näitä tietoja ole vapaaehtoisesti lähetetty verkkolomakkeilla Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen verkkosivustossa vieraillessa.

Keräämme käyttäjien vapaaehtoisesti antamia yksilöiviä tietoja, kuten nimiä, sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita. Tällöin Etelä-Suomen Lattiapinnoitus voi linkittää evästeisiin tallentuneet tiedot mahdollisiin henkilökohtaisiin tunnistetietoihin, joita olet voinut välittää.

Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing).

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Käyttäjille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia kolmannen osapuolen palveluntarjoajien (esim. Google) järjestelmiä hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa hyödynnetään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan mm. Google Inc:in aihepiiriin perustuvan mainonnan mainostuskäytäntöä, jonka viimeisin versio on luettavissa osoitteessa

http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465

Käyttäjä voi halutessaan hallinnoida käyttäjä luetteloihin perustuvaa markkinointia Your Online Choices -sivustolla: http://www.youronlinechoices.com/fi/ . Google-markkinoinnin mainosvalintojen hallintatyökalu löytyy myös osoitteesta: http://google.com/ads/preferences.

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

SIVUSTOANALYTIIKKA

Tällä sivustolla käytetään sivustoanalytiikkajärjestelmiä – esimerkiksi Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (”Google”) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Sivustoanalytiikkajärjestelmät käyttävät evästeitä (tekstitiedostoja) sivuston käytön analysoimiseen. Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään palveluntarjoajalle ja tallennetaan heidän palvelimilleen. Tietojen avulla sivustoanalytiikkajärjestelmät arvioivat verkkosivuston käyttöä, koostavat käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle sekä tarjoavat muita palveluita liittyen verkkosivuston aktiviteetteihin ja Internetin käyttöön.

Palveluntarjoajat voivat myös luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen, tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja heidän puolestaan.

Palveluntarjoajat eivät yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muihin tietoihinsa.

Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta tällöin verkkosivujen toiminnallisuudessa voi olla puutteita.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksytte, että sivustoanalytiikkajärjestelmät käsittelevät evästetietojanne ja välittämiänne henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

MUUTOKSET YKSITYISYYDENTIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Etelä-Suomen Lattiapinnoitus voi muuttaa tätä yksityisyydentietosuojakäytäntöä tai muuttaa, muokata tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus julkaisee muutetun tietosuojakäytännön tällä verkkosivustolla. Kaikki muutokset otetaan käyttöön sinä päivänä, jolloin Etelä-Suomen Lattiapinnoitus julkaisee uusitun tietosuojakäytännön verkkosivustossaan.

KÄYTTÖEHDOT

KÄYTTÖOIKEUDET

Etelä-Suomen Lattiapinnoitus myöntää sinulle tässä dokumentissa lueteltujen ehtojen sekä kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säädösten mukaisen oikeuden tarkastella ja ladata Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjänä säilytät kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissasi kopioissa. Kaikki oikeudet, joita ei tässä dokumentissa nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki palveluun liittyvät immateriaalioikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet, tavaramerkit ja domain-nimet) kuuluvat teoksen laatijalle, Etelä-Suomen Lattiapinnoitukselle tai sen yhteistyötahoille. Mitään verkkosivujen tietoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, tallentaa, muuttaa, levittää, julkaista, käyttää uudelleen, lisensoida, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuden omistajan, Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen tai sen yhteistyötahon ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Sisältöä saa kuitenkin tallentaa tai ottaa siitä jäljennöksiä henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät niiden omistajalla. Jos Etelä-Suomen Lattiapinnoitus nimenomaisesti sallii sivuston käyttäjän ladata tai tulostaa internet-sivuilla julkaistuja tietoja, niiden käyttö ja julkinen esittäminen on sallittu myös julkisessa viestinnässä edellyttäen, että lähde ilmoitetaan.

VASTUUT

Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen verkkosivustot ja niiden sisältö on Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus tekee parhaansa, että sivuston sisältö olisi virheetöntä ja sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Tästä huolimatta Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen www-palvelun sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on-” ja ”sellaisena kuin se on käytettävissä” – periaatteella. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus ei anna mitään takuita sivuston sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta eikä sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta ja virheettömästä toiminnasta. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus, sen lisenssinantajat, yhteistyöyritykset, vastuuhenkilöt tai työntekijät eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä, odottamattomista tai satunnaisista vahingoista, jälkivahingoista, rangaistusvahingonkorvauksista tai mistään muista vahingoista, jotka johtuvat Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen www-sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai sivustolla olevista tiedoista tai ohjelmista. Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja ylläpitämille sivuille tai sovellukseen, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus ei sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sovelluksesta, sen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta johtuvaan vastuuseen. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan niissä kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia www-sivustoon.

KÄYTTÄJÄN TUOTTAMA AINEISTO

Toimittamalla materiaalia (kuten tietoja, palautetta, kuvia, kysymyksiä, ideoita, tilauksia jne.) jollekin Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen palvelimista, esimerkiksi sähköpostitse tai Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen verkkosivuston välityksellä materiaalin toimittajana hyväksyt ja vahvistat seuraavat asiat: – aineisto ei sisällä mitään laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa, immateriaalioikeuksia rikkovaa tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia. – ennen aineiston siirtämistä olet ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin virusten tai muiden epäpuhtauksien tai tuhoavien elementtien löytämiseksi ja poistamiseksi – omistat aineiston ja/tai sinulla on rajoitukseton oikeus toimittaa se meille ja Etelä-Suomen Lattiapinnoitus saa julkaista aineiston kustannuksitta ja käyttää sitä tai mitä tahansa siinä mainittuja ideoita tuotteissaan korvauksetta, käyttörajoituksitta, mainitsematta lähdettä ja ilman maksu- tai vastuuvelvollisuutta – hyväksyt sen, ettet ryhdy oikeudellisiin siirtämiäsi aineistoja koskeviin toimenpiteisiin Etelä-Suomen Lattiapinnoitus:tä kohtaan ja sitoudut hyvittämään Etelä-Suomen Lattiapinnoitukselle kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot, joihin mikä tahansa taho ryhtyy Etelä-Suomen Lattiapinnoitus:tä vastaan toimittamasi aineiston suhteen. Etelä-Suomen Lattiapinnoituksella on oikeus koska tahansa poistaa käyttäjien jättämää aineistoa. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus ei ota minkäänlaista vastuuta, eikä sitä voida asettaa vastuuseen, jollekin palvelimistamme siirretystä aineistosta.

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖEHDOT

Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen sosiaalisen median tilien tarkoituksena on tarjota keskustelualusta Etelä-Suomen Lattiapinnoituksesta kiinnostuneille henkilöille. Emme kuitenkaan vastaa sivuilla käyttäjien toimesta esitetyistä kommenteista. Pidätämme oikeuden poistaa sivultamme sisällön, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai jonka koemme muuten sopimattomaksi.

Kunnioita muita käyttäjiä ja heidän näkemyksiään ja toimi hyvien tapojen mukaan. Emme salli sivullamme mitään hyvän tavan vastaista sisältöä emmekä uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa materiaalia, tai mainontaa taikka tekijäoikeuksia rikkovaa materiaalia. Käyttöehtojen vastaisesti toimivilta käyttäjiltä voidaan poistaa oikeus kommentoida sivun sisältöä. Etelä-Suomen Lattiapinnoituksen henkilöstöön kuuluvien henkilöiden tulee kertoa käyttäjille edustavansa Etelä-Suomen Lattiapinnoitus:

SIVUSTON MUUTTAMINEN

Etelä-Suomen Lattiapinnoitus pidättää oikeuden milloin ja mistä syystä tahansa muuttaa sivuston sisältöä tai estää pääsyn sivustolle tai rajoittaa sitä milloin tahansa tai lopettaa sivut siitä erikseen ilmoittamatta. Etelä-Suomen Lattiapinnoitus ei ole missään vastuussa käyttäjälle www-sivujensa muutoksista tai lopettamisesta.

KÄYTTÖEHTOJEN TARKISTUS

Etelä-Suomen Lattiapinnoitus pidättää oikeuden koska tahansa, ilman ennakkovaroitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat näkyvissä verkkosivuilla.


Sivuston toteutus

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Netello Systems Oy. Yritys on toiminut jo vuodesta 1999 erilaisten verkkopalveluiden ja yrityssivustojen parissa. Tällä hetkellä palvelutarjontaamme kuuluvat esimerkiksi yrityssivustojen hakukoneoptimointi ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävät julkaisujärjestelmät.

Julkaisujärjestelmän kirjautuminen