Pinnoite­järjestelmät

Toteutamme lattioiden pinnoituksia mm. seuraavilla pinnoitejärjestelmillä:


MasterTop 1325

Elastinen, halkeamansilloittava polyuretaanilattiajärjestelmä

MasterTop 1730

Vesihöyryä läpäisevä vesiohenteinen itsetasoittuva epoksilattiajärjestelmä


MasterChemicals Viasol Uniflex

MasterChemicals Viasol Elastic


MasterChemicals Viasol Perm

Sika Finland ComfortFloor


Tikkurila Temafloor 3000

Tikkurila Temafloor 4000


TikkNanten 20 N / System TR

Nanten PuFlex Bio